سفارت سابق روسیه در بازار تهران/ تصاویر

کد N310153