مختاری در واکنش به اطلاعیه وزارت خارجه:

برای برگزاری تجمع منتظر پاسخ رسمی وزارت کشور هستیم

سیاست داخلی

مرجع رسمی و قانونی موافقت و یا عدم موافقت با درخواست تجمع، وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌باشد.

سخنگوی حزب اراده ملت با اشاره به اطلاعیه منصوب به وزارتخارجه مبنی بر اینکه ضرورتی برای برگزاری تجمع در حمایت از فعالیت های دیپلماسی دولت نیست، گفت: همچنان منتظر پاسخ رسمی از وزارت کشور هستیم.

به گزارش ایلنا، مختاری با اشاره به اینکه وزارت کشور بصورت ضمنی موافقت خود را با این تجمع اعلام و ممانعتی برای برگزاری آن در محوطه وزارت خارجه در حمایت از فعالیت‌های دیپلماسی دولت وجود ندارد، افزود: همچنان منتظر پاسخ رسمی از وزارت کشور هستیم.

همچنین  در خصوص اطلاعیه منصوب به روابط عمومی وزارت امور خارجه که در برخی از سایت ها منتشر گردیده است، خاطر نشان کرد: مرجع رسمی و قانونی موافقت و یا عدم موافقت با درخواست تجمع، وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌باشد.

کد N309281