نماینده ائتلاف دولت قانون:

مالکی نامزد نخست وزیری است/علاوی و النجیفی به دنبال تفرقه هستند

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون با اشاره به نامه نگاری ایاد علاوی و اسامه النجیفی به آیت الله سیستانی هدف از این کار را فتنه افکنی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، قاسم الاعرجی اعلام کرد: کسانی که به مرجعیت دینی نامه می فرستند دوستدار مرجعیت نیستند بلکه به دنبال دودستگی در ائتلاف اتحاد ملی و ایجاد مشکل میان آن هستند.

وی افزود: ائتلاف اتحاد ملی یکپارچه است و هیچ یکی از تشکلهای آن خارج نمی شوند.ائتلاف اتحاد ملی ائتلافی یکپارچه است و نخست وزیر آینده از ائتلاف اتحاد ملی و این شخص نوری المالکی است.

اظهارات این نماینده عضو ائتلاف دولت قانون در حالی مطرح می شود ایاد علاوی رئیس الوطنیه و اسامه النجیفی رئیس ائتلاف متحدون با ارسال نامه هایی به آیت الله سیستانی خواستار دخالت وی برای ممانعت از انتخاب مجدد نوری المالکی شده بودند.