کمینهای موفق حزب الله و ارتش سوریه علیه گروههای تروریستی در القلمون

آفریقا و خاورمیانه

منابع سوری از کمینهای موفقی که حزب الله و ارتش سوریه علیه گروههای تروریستی در القلمون به کار گرفتند خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، جبهه القلمون مجددا پس از عملیاتهای موفق ارتش و حزب الله علیه گروههای مسلح کانون درگیری ها شده است.

نیروهای ارتش سوریه در ارتفاعات سرغایا با زیر نظر قرار دادن گروههای  مسلحی که قصد عبور به داخل اراضی لبنان از سوریه را داشتند با قرار دادن کمین و به کارگیری سلاح مناسب بسیاری از تروریستها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر ارتش سوریه با رصد کردن تحرکات گروههای مسلح از منطقه جرود عرسال به سوی اراضی داخل سوریه در فلیطا در  کمینی که با مشارکت رزمندگان حزب الله لبنان انجام شد تلفات سنگینی به آنها وارد کرد.

در مزارع تلفیتا در در تپه های الزبدانی در حومه دمشق، واحدهای توپخانه ارتش مراکز وابسته به گروههای مسلح سوریه را هدف قرار دادند.در غوطه شرقی ارتش سوریه به تعقیب گروههای مسلح در بوستانهای الملیحه پرداخت.