فرانسه گزینه خود برای ریاست بر کمیسیون اروپا را معرفی کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

فرانسه به طور رسمی میشل بارنیه وزیر امور خارجه سابق این کشور را به عنوان نامزد خود برای ریاست کمیسیون اروپا معرفی کرد.
روزنامه فرانسوی لوموند نوشت بارنیه برای تکیه زدن بر مسند ریاست کمیسیون اروپا باید با یان کلود یونکر از لوکزامبورگ رقابت کند.
یونکر که سالهاست در عرصه های مختلف اروپایی حضور دارد برای ریاست بر کمیسیون اروپا با مخالفت جدی کشورهای انگلیس ، هلند و سوئد مواجه است.
هرچند این سه کشور توانایی تشکیل بلوکی برای مقابله با یونکر را ندارند اما در این میان آلمان می تواند نقشی محوری ایفا کند. انگلا مرکل صدراعظم آلمان قصد ندارد به جبهه گیری در مقابل انگلیس روی آورد زیرا وی همواره خواستار پیوستن لندن به بازار اروپا بوده است. آلمان همچنین تمایل ندارد با حمایت از یونکر فرانسه را مقابل خود ببیند. به نظر می رسد اجماعی درباره میشل بارنیه وجود دارد.وی روابط خوبی با انگلیسیها دارد. در این میان آلمانها در انتظار فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از بارنیه هستند. بعید به نظر می رسد اولاند از بارنیه حمایت نکند هرچند وی از حزب او ام پ است.

4949

کد N308488