روایت صفارهرندی از کاربرد واژه‏‌‏های چپ و راست برای نخستین بار پس از انقلاب

فارس نوشت:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجاهدین خلق (منافقین) برای نخستین بار پس از انقلاب واژه‏‌‏های چپ و راست را وارد ادبیات سیاسی کشور کردند.

محمدحسین صفارهرندی عصر امروز در اختتامیه دوره جریان‌شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر که در دانشگاه قم برگزار شد به تبیین واژه‏‌‏های پرکاربرد و کلیدواژه‏‌‏های سیاسی که مبنای تحول دوره معاصر پس از انقلاب بود پرداخت و اظهار داشت: یکی از تعابیری که در سیاست برای همه آشناست، واژه چپ و راست است که از پیش از انقلاب در ادبیات سیاسی جامعه ما نیز وجود داشت.

وی افزود: خاستگاه این دو واژه، در مجلس فرانسه شکل گرفت که طی آن سیاسیونی که با دولت همراه بودند عنوان راست و کسانی که با دولت مخالفت داشتند، عنوان چپ یافتند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در انقلاب ۱۹۱۷ شوروی با استقرار حکومت کمونیستی موجب شد کمونیست‏‌‏ها و حکومت برآمده از آن‌ها خود را به عنوان جناح راست معرفی کنند، گفت: در این بین کسانی که کمونیست نبودند و نیز غربی‏‌‏ها چپ نامیده شدند.

وی ادامه داد: در کشور ما پیش از انقلاب این مفهوم به کار می‏‌‏رفت و گروه‏‌‏های مارکسیستی خود را چپ می‏‌‏دانستند و کسانی که در برابر آن‌ها بودند به ویژه گروه‏‌‏های مذهبی و کسانی که علایق دینی داشتند را به عنوان جناح راست طبقه‏‌‏بندی می‏‌‏کردند.

صفارهرندی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب برخی سعی کردند این واژگان را در ادبیات سیاسی ما وارد کنند زیرا در بحبوحه انقلاب، چپ و راست به کلی در کشور ما کنار گذاشته شد و یک یا دو سال پس از پیروزی انقلاب، توسط نیروهای جبهه خودی و کسانی که متعلق به انقلاب بودند مشخصا مجاهدین خلق، این واژه را در ادبیات سیاسی کشور وارد کردند به این مفهوم که هر کس طرفدار مدل آن‌ها بود، چپ و کسانی که در برابرشان بودند راست نامیده شدند.

 

23503

کد N307994