در دیدار با سفیر ایران در آنکارا /

وزیر گمرکات ترکیه : حجم تجارت بین ایران و ترکیه روند صعودی دارد

کد N307979