معلمان یونانی تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند

معلمین,یونان

آتن- ایرنا- معلمین واساتید یونانی به نشانه مخالفت با ادغام مراکزآموزشی کشور عصر چهارشنبه مقابل وزارت آموزش و امور مذاهب این کشور اروپایی دست به تظاهرات اعتراض آمیز زدند.

به گزارش ایرنا، معترضین اعلام کردند: دولت در نظر دارد تعداد 74 مهد کودک، 128 مدرسه ابتدایی، 28 مدرسه راهنمایی و دبیرستان را ادغام و تعداد 30 مهد کودک و 15 مدرسه ابتدایی را در راستای صرفه جویی در هزینه های دولتی تعطیل کند.

به گفته آنها، این اقدام به درخواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا در این کشور بحران زده اقتصادی جنوب اروپا صورت می گیرد.

تظاهرکنندگان با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت درقبال مراکز آموزشی اعلام کردند :مراکز آموزشی تحمل کاهش بودجه و نیروی انسانی را ندارد و دولت نباید به علت همراهی با وام دهندگان خارجی، به روند آموزشی کشور که آینده جامعه به آن بستگی دارد،لطمه بزند.

اروپا**2170** 1551
کد N307170