اذعان 14 مارس به حضور گسترده سوری های مقیم لبنان

آفریقا و خاورمیانه

حضور گسترده سوری های مقیم لبنان در انتخابات سوریه با واکنش جریان غربگرای چهارده مارس لبنان روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،پایگاه النشره با اشاره به حضور گسترده سوری های مقیم لبنان در انتخابات آورده است: حضور گسترده سوری های مقیم سوریه در لبنان در پای صندوقهای رای گیری و ایجاد ترافیک سنگین در راههای منتهی به سفارت سوریه در لبنان واکنش محافل وابسته به جریان چهارده مارس و جریان هشت مارس را به دنبال داشت.

هشت مارسی ها از این موضوع بسیار خرسند هستند زیرا از دیدگاه آنها این صحنه بیانگر این است که ملت سوریه همچنان حامی بشار اسد است اما چهارده مارسی ها از این واقعه به شدت شوکه شدند و جریان المستقبل را مسئول این حادثه دانستند زیرا از دیدگاه آنها این جریان المستقبل بود که به خاطر موضوعات انسان دوستانه راه را برای سوری ها به داخل لبنان هموار کرد.

النشره نوشت: ناخرسندی جریان چهارده مارس به حدی بود که برخی از افراد وابسته به این جریان خواستار اخراج کسانی که آنها را آدمهای نظام سوریه توصیف کردند از لبنان شد و اعلام کرد که هر که می خواهد در انتخابات سوریه مشارکت کند به سوریه برود و دیگر در اینجا جایی ندارد.

یکی از نمایندگان جریان چهارده مارس در گفتگو با النشره با بیان اینکه انتظار چنین استقبال را نداشته است اعتراف کرد که این به نفع نظام سوریه است. یکی دیگر از نمایندگان چهارده مارس لبنان با ادعای اینکه بازیگر صحنه امروز در مسیر سفارت سوریه در لبنان حزب الله بوده است اذعان کرد: ما سیلی محکمی امروز خوردیم و این موضوع باید در اولین نشست کابینه مطرح شود و باید مشکل آوارگان که باری بر دوش لبنان است حل شود.