پورمحمدی در پاسخ به مهر:

واکنش به بررسی طرح جرم سیاسی در مجلس/ پیش فروش ساختمان باید ثبت دفتری شود

دولت

وزیر دادگستری با اشاره به تصویب آیین نامه پیش فروش ساختمان در جلسه امروز هیأت دولت گفت:به دلیل آنکه پیش فروش ساختمان منجر به درگیری و اختلاف می شود و خیلی از مردم از این بابت متضرر شدند خوشبخانه امروز در جلسه هیأت دولت آیین نامه این موضوع تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از تصویب آیین نامه های پیش فروش ساختمان خبر داد و گفت: به دلیل آنکه پیش فروش ساختمان منجر به درگیری و اختلاف می شود و خیلی از مردم از این بابت متضرر شدند خوشبخانه امروز در جلسه هیأت دولت آیین نامه این موضوع تصویب شد.

وی افزود: این آییین نامه بحث آپارتمان سازی و مجموعه سازی و پیش فروش ها را ساماندهی می دهند و این پیش فروش ها و قراردادهای آن باید در دفتر ثبت اسناد رسمی ثبت شود و تعهداتی که ثبت می شود نیز باید اجرا شود.

پورمحمدی خاطر نشان کرد: این مصوبه کمک بزرگی به توسعه صنعت ساختمان کشور خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است دولت در این زمینه چه اقدامی خواهد کرد و آیا دولت نیز لایحه ای در این خصوص دارد گفت: ما به طرحی که در مجلس در حال بررسی است کمک می کنیم.