انصار الشریعه حفتر را به سرنوشت قذافی تهدید کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

انصار الشریعه در لیبی حفتر را به سرنوشتی شبیه قذافی تهدید کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، مسئول کل گروه انصار الشریعه در بنغازی لیبی ژنرال خلیفه حفتر را به سرنوشتی شبیه معمر القذافی تهدید کرد و عملیات کرامت را که به فرماندهی حفتر انجام می شود جنگی صلیبی علیه اسلام خواهان دانست.
محمد الزهاوی ضمن طرح این تهدیدات علیه حفتر، امارات، عربستان سعودی و مصر را به دست داشتن در حوادث لیبی متهم کرد.
الزهاوی در سخنانی گفت: نبرد ما با حفتر تا زمانی که به سرنوشت قذافی دچار شود ادامه خواهد داشت و هر چند وی شروع کننده بوده است ولی به یاری خدا ما سرنوشت وی را تعیین خواهیم کرد. در پایان باید اوضاع سوریه را به حفتر مزدور و کسانی که از وی تبعیت می کنند یادآوری کنم. اصرار آنها بر این جنگ کثیف درهای جهنم را به روی وی و همه منطقه باز می کند.

4949

کد N306455