مشاور ارشد پیشین اوباما در گفتگو با مهر:

عزم اوباما برای عادی سازی روابط با تهران جدی است/ احتمال تمدید مذاکرات ایران و 1+5 تا ژانویه 2015