دبیر کل حزب اراده ملت ایران خبر داد:

حامیان دستگاه دیپلماسی تجمع برگزار می کنند

احزاب

تهران-ایرنا- دبیر کل حزب اراده ملت ایران از ارائه درخواستی برای برگزاری تجمع در حمایت از دستگاه دیپلماسی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه قرار است این تجمع داخل محوطه باز وزارت امور خارجه برگزار شود منتظر موافقت این وزارتخانه هستیم.

ˈاحمد حکیمی پورˈ امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان این مطلب گفت: می خواهیم با این تجمع به نوعی صدای حامیان دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هم شنیده شود و با توجه به اینکه اصل قانونمندی اساسی ترین اصل فعالیت سیاسی و اجتماعی است این درخواست به صورت مکتوب و رسمی به مراجع قانونی

( فرمانداری تهران – وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب ) ارائه گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: مطابق پیگیری به عمل آمده وزارت کشور نظر وزارت امور خارجه را از این جهت که تجمع در محوطه آن مجموعه مورد تقاضا می باشد، استعلام نموده که ما نیز منتظر اعلام نظروزارت امور خارجه می باشیم.

به گفته عضو و رئیس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران این تجمع در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایت از مذاکره کنندگان کشورمان برگزار می شود و می خواهیم نشان دهیم که صداهای مختلف در کشور وجود دارد.

دبیر کل حزب اراده ی ملت ایران اضافه کرد: این درخواست از سوی حزب اراده ملت ایران ارائه شده اگر مورد موافقت قرار بگیرد ،دیگر گروهها هم از آن حمایت می کنند.

حکیمی پور خاطرنشان کرد: قصد ما اعلام حمایت و پشتیبانی از دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته ای است.

سیام(4)**2021** 1418
کد N306291