مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:

انتخابات پارلمانی عراق؛ شرایط، ائتلاف‌ها و سناریوها

مجلس

ظهور و مشارکت ائتلاف‌های مختلف در انتخابات و کسب کرسی‌های خاص توسط هر یک از این ائتلاف‌ها ـ به گونه‌ای که هیچ گروهی قادر به کسب اکثریت لازم کرسی‌ها برای تشکیل دولت نیست ـ توافقات و رایزنی های بعد از انتخابات را حتی از خود انتخابات مهمتر می سازد. این موضوع، پیچیدگی ها و تعدد احتمالات و سناریوها در مورد دولت آینده را افزایش می دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انتخابات پارلمانی عراق را به لحاظ شرایط، ائتلاف‌ها و سناریوها بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که انتخابات پارلمانی در عراق علاوه بر مشخص کردن دولت آینده می تواند برای عرصه سیاسی و امنیتی این کشور و موضوعات مختلف و همچنین معادلات منطقه ای پیامدهای جدی و تعیین کننده‌ای داشته باشد، افزود: موضوعاتی مانند ثبات سیاسی و ناامنی‌ها و تروریسم به‌عنوان معضل اصلی یا یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق به‌صورت جدی که به نتایج انتخابات پارلمانی و به‌خصوص توافقات مربوط به تشکیل دولت در این کشور بستگی دارد. ظهور و مشارکت ائتلاف‌های مختلف در انتخابات و کسب کرسی‌های خاص توسط هر یک از این ائتلاف‌ها ـ به گونه‌ای که هیچ گروهی قادر به کسب اکثریت لازم کرسی‌ها برای تشکیل دولت نیست ـ توافقات و رایزنی های بعد از انتخابات را حتی از خود انتخابات مهمتر می سازد. این موضوع، پیچیدگی ها و تعدد احتمالات و سناریوها در مورد دولت آینده را افزایش می دهد.

تعدد جریان ها و ائتلاف های شیعی و تلاش هر یک از سه ائتلاف دولت قانون، المواطن و الاحرار برای کسب پست نخست وزیری و در نتیجه کوشش برای جذب گروه های کرد و سنی در مرحله پس از انتخابات، یکپارچگی جامعه شیعی را مخدوش ساخته است. همچنین فقدان گزینه های مقتدر و تعیین کننده برای نخست وزیری در شرایطی که نخست وزیری نوری مالکی با مخالفت ها و چالش هایی همراه است از موضوعاتی است. مسئله مهم دیگر آن است که ادامه نخست وزیری نوری مالکی در شرایط فقدان گزینه مناسب دیگر می تواند به مفهوم ادامه چالش ها و اختلافات سیاسی و مشکلات امنیتی و تروریسم باشد و این موضوع پرسش های مختلفی را در مورد آینده عراق مطرح می سازد. نتیجه این که در حالی که در انتخابات عراق، نخست‌وزیری یا عدم نخست وزیری مالکی به موضوع اصلی تبدیل شده است، می توان با طرح اولویت های عراق به عنوان موضوعات تعیین کننده در تشکیل دولت، مانند یکپارچگی شیعی و اتحاد و تمامیت ارضی عراق، ثبات سیاسی و افزایش همکاری های سیاسی جریان های قدرتمند، مبارزه با ناامنی و تروریسم و افزایش کارآمدی و خدمات رسانی دولت به گونه ای دیگر به طراحی روندهای جدید سیاسی پس از انتخابات در عراق پرداخت. در این راستا به جای طراحی سیاست ها در قالب های حزبی و گروهی یا مبانی فردی و شخصی می توان با در اولویت قرار دادن مسائل و چالش ها و سپس طراحی انتخاباتی و دولت سازی در راستای این مسائل مبادرت کرد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930307000183#sthash.gsK2DRjf.dpuf - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930307000183#sthash.gsK2DRjf.dpuf

کد N306056