از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد:

بررسی رابطه مبادله تجاری کشور در دوازده ماهه سال 1392

مجلس

هدف این گزارش بررسی وضعیت تجاری ایران با تأکید بر شاخص رابطه مبادله طی سال 1392 است که با استناد به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نتایج بررسی ها نشانگر کاهش همزمان صادرات و واردات کشور از نظر ارزشی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رابطه مبادله تجاری کشور طی دوازده ماهه سال 1392 را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: امروزه رابطه مبادله یکی از مهمترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و ترکیب مبادلات و اثرآن بر سطح دستمزدها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود.

هدف این گزارش بررسی وضعیت تجاری ایران با تأکید بر شاخص رابطه مبادله طی سال 1392 است که با استناد به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نتایج بررسی ها نشانگر کاهش همزمان صادرات و واردات کشور از نظر ارزشی است. با این حال میزان کاهش در ارزش واردات بیشتر از صادرات بوده که منجر به بهبود کسری تراز تجاری ایران نسبت به دوره مشابه در سال قبل شده است. از سوی دیگر شاخص ارزش کالاهای صادراتی، شدیدترین میزان سقوط را طی دوران مورد بررسی داشته و کاهش فوق همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌ترین میزان خود در 12 سال اخیر شده است.

البته از این نکته نباید غافل بود که رابطه مبادله در این گزارش بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مراجع رسمی به‌دست آمده است. باتوجه به اینکه برآورد می‌شود بخشی از بازرگانی و به ویژه واردات از مبادی غیر رسمی و قاچاق بوده لذا آمار مربوطه در گمرکات ثبت نمی‌شود. مسلماً ارقام به‌دست آمده برای رابطه مبادله با لحاظ کردن آنها تغییر خواهد یافت و این امر منجر به تغییر ارزش واحد واردات و صادرات و رابطه مبادله خواهد شد.

کد N306053