معترضان برزیلی بار دیگر با پلیس درگیر شدند

سیاسی

اقوام بومی با اسب و پرتاب تیر از کمان به پلیس حمه کرده‌اند و نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن معترضان به استفاده از گاز اشک‌آور متوسل شده‌اند.

مخالفان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل بار دیگر به خیابان‌ها آمده و با نیروهای پلیس درگیر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در جدید‌ترین تظاهرات مردمی در برزیل علیه برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال در این کشور، گروهی از اقوام بومی برزیل نیز دست به اعتراض زدند.

این معترضان در حالی که لباس‌های بومی به تن داشته و صورت‌های خود را رنگ کرده بودند، علیه برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال در برزیل و صرف هزینه‌های هنگفت برای این باز‌ی‌ها شعار دادند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اقوام بومی با اسب و پرتاب تیر از کمان به پلیس حمه کرده‌اند و نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن معترضان به استفاده از گاز اشک‌آور متوسل شده‌اند.

یکی از نیروهای پلیس در جریان این درگیری‌ها از ناحیه پا هدف قرار گرفته و زخمی شده است.

دور جدید اعتراض‌ها و درگیری‌های پلیس با معترضان در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از دو هفته به آغاز بازی‌های جام جهانی باقی مانده است.

کد N306017