لحظه به لحظه با انتخابات مصر/

فضای امنیتی در قاهره/شادمانی طرفداران عبدالفتاح السیسی

آفریقا و خاورمیانه

تشدید تدابیر امنیتی در اطراف مراکز مهم شهر قاهره و شادمانی طرفداران عبدالفتاح السیسی از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، انتخابات ریاست جمهوری مصر برای سومین روز متوالی تمدید شد. این در حالی است که قرار بود این انتخابات ساعت 10 شب گذشته به وقت محلی به پایان برسد.

نیروهای امنیتی مصر از صبح امروز اطراف مرکز اطلاعات و آمار در شهر نصر را محاصره کرده اند. این نیروها همچنین در اطراف میدان التحریر و وزارت کشور مصر مستقر شده اند.

طرفداران عبدالفتاح السیسی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر که تمام شواهد و قرائن از پیروزی نهایی وی حکایت می کند، در حالی که هنوز این انتخابات به پایان نرسیده است در میدان "مصطفی محمود" تجمع کرده و به شادمانی پرداخته اند.

حامیان عبدالفتاح السیسی اعلام کردند که مردم مصر به دنبال امنیت و ثبات و آرامش و رفاه هستند.