ادوارد اسنودن:

آموزش جاسوسی دیدم

سیاسی

ادوارد اسنودن در بخشی از مصاحبه خود با شبکه ان‌بی‌سی گفت که آموزش جاسوسی وی به شیوه معمول بوده، خارج از آمریکا و با هویتی جعلی، زندگی می‌کرده و شغلش تنها پوششی برای فعالیت‌های جاسوسی بوده اگرچه «جاسوس استخدام نمی‌کرده» و تنها یک «متخصص فنی» بوده است.

«ادوارد اسنودن» افشاگر اطلاعات آمریکا در نخستین مصاحبه نلویزیونی خود به یک شبکه آمریکایی گفت که جاسوس الکترونیکی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و سازمان امنیت ملی این کشور بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، این افشاگر اطلاعاتی در مصاحبه خود با شبکه «ان بی‌سی» آمریکا گفت که در جاسوسی از طریق رصدهای الکترونیکی آموزش دیده است.

اسنودن افشاگر اطلاعاتی ۳۰ ساله‌ای‌ است که مدتی کارمند نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بود و سال گذشته از جاسوسی گسترده سازمان امنیت ملی آمریکا (ان. اس.‌ای) از شهروندان و رهبران سراسر جهان پرده برداشت.

وی با رد فرضیه‌های مطرح شده درباره اینکه یک تحلیلگر اطلاعاتی ساده است، تاکید که به عنوان جاسوس و مامور مخفی سی‌آی‌ای و سازمان امنیت ملی آمریکا خارج از این کشور فعالیت کرده است.

اسنودن در این مصاحبه گفته است که اطلاعاتی که آمریکا از طریق جاسوسی الکترونیک به دست می‌آورد خیلی بهتر از اطلاعاتی است که از طریق ماموران و عوامل انسانی خود جمع‌آوری می‌کند.

این افشاگر اطلاعاتی حدود یک سال پیش از آمریکا گریخت و در حال حاضر به طور موقت در روسیه پناهنده است.

وی سال گذشته حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به عملیات رصد مکالمات شهروندان و رهبران جهان را در اختیار برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه‌های واشنگتن پست و گاردین گذاشت.

افشاگری ادوارد اسنودن آغاز گر بحثی جدی در آمریکا شد بر سر اینکه حد و حدود سرکشی دولت و سازمان‌های امنیتی در مراودات و مکاتبات شهروندان چیست.

«باراک اوباما» رییس‌جمهوری آمریکا از کنگره خواسته است با ممنوع کردن ذخیره اطلاعات تلفنی شهروندان توسط سازمان امنیت ملی، این برنامه را مهار کند و رصد تماس‌های تلفنی را به دریافت حکم از دادگاه و از طریق شرکت‌های خدمات تلفنی مشروط کند.

این طرح هفته پیش از مجلس نمایندگان آمریکا گذشت و در حال حاضر در مجلس سنا منتظر رای‌گیری است.

ادوارد اسنودن در بخشی از مصاحبه خود با شبکه ان‌بی‌سی گفت که آموزش جاسوسی وی به شیوه معمول بوده، خارج از آمریکا و با هویتی جعلی، زندگی می‌کرده و شغلش تنها پوششی برای فعالیت‌های جاسوسی بوده اگرچه «جاسوس استخدام نمی‌کرده» و تنها یک «متخصص فنی» بوده است.

کد N305560