لحظه به لحظه با انتخابات مصر/

نظرسنجی در حوزه های انتخاباتی/السیسی 93 درصد و صباحی 6 درصد آراء را کسب کرده اند

آفریقا و خاورمیانه

یک نهاد نظرسنجی در مصر اعلام کرد که بر اساس نظرسنجی در 800 حوزه انتخاباتی تاکنون عبدالفتاح السیسی 93 درصد و حمدین صباحی 6 درصد از آرای انتخابات ریاست جمهوری را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع،  با تمدید زمان انتخابات ریاست جمهوری مصر به مدت یک روز، طبق نظر سنجیهایی که یک شرکت آمارگیری در مقابل حوزه های رأی گیری در مناطق مختلف این کشور انجام داده است، "عبدالفتاح السیسی" 93 درصد و " حمدین صباحی" تنها 6 درصد از آراء را به خود اختصاص داده است.

این نظرسنجی در 16 استان و 800 حوزه انتخاباتی انجام گرفت.

از سوی دیگر رویترز اعلام کرد که تمدید زمان انتخابات برای روز سوم با هدف پیروزی السیسی در این انتخابات صورت گرفته است.

این خبرگزاری با انتشار گزارشی اعلام کرد که عدم استقبال مردم مصر از انتخابات ریاست جمهوری به مثابه تهدیدی برای مقبولیت السیسی در سطح داخلی و بین المللی، که بیشترین شانس را برای پیروزی در این انتخابات دارد، محسوب می شود.