صلحبانان سازمان ملل، نظامیان لبنانی را آموزش مقابله با آشوب می دهند

یونیفل,آشوب

بیروت - ایرنا - گردان ایتالیایی عضو صلحبانان سازمان ملل متحد مستقر در جنوب لبنان ( یونیفل)، نظامیان ارتش لبنان را برای مقابله با آشوب و اقدامات خشونت آمیز آموزش می دهند.

به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی«النهار» لبنان اعلام کرد که این آموزش ها در مقر یونیفل در منطقه المنصوری استان صور در جنوب لبنان تحت عنوان « مقابله با آشوب و اقدامات خشونت آمیز» برگزار شد و شماری از نیروهای ارتش لبنان در آن شرکت کردند.

« رماحی نوفارا» مسئول واحد مانور و مداخله سریع وابسته به این گردان ایتالیایی ، آموزش ها را مدیریت می کند.

نظامیان لبنانی در این دوره آموزشی یک هفته ای علاوه بر شناختن ابزار، فن آوری ها و تاکتیک های مورد استفاده برای کنترل مردم در وضعیت های بسیارخطرناک که نظم عمومی را تهدید می کند، آموزش های لازم برای مقابله و استفاده از این ابزار را فرامی گیرند.

آموزش های پیشرفته شامل دروس نظری و اجرایی با هدف بهبود و تقویت توانایی نظامیان لبنانی و کسب مهارت ها و دانش های پایه مداخله سریع برای مبارزه با آشوب ها ، در اولویت این دوره قرار دارد.

سرهنگ « الیو باببو» فرمانده ایتالیایی این گردان مدرک پایان دوره را به نظامیان لبنانی داد.

طراحان این برنامه مدعی شده اند که این آموزش ها با روح قطعنامه 1701 سازمان ملل که بر نقش یونیفل در تقویت حضور ارتش لبنان در جنوب این کشور و توسعه سلطه حکومت در همه خاک لبنان تاکید دارد، هماهنگ است.

فرماندهی بخش غربی یونیفل در جنوب لبنان که اکنون از تیپ زرهی و مکانیزه « آریتی» به فرماندهی ژنرال ایتالیایی « فابیو بوللی» تشکیل شده، با ارتش لبنان با هدف تحقق نتایج مورد نظر این آموزش ها هماهنگ است.

خاورم ** 1324
کد N305348