350 هزار کهنه سرباز آمریکایی از مزایای قانونی خود محروم هستند

آمریکا

نیویورک، ایرنا- براساس اسناد و مدارک وزارت کهنه سربازان آمریکایی، نزدیک به 350 هزار تن از کهنه سربازان این کشور که پیش از جنگ های عراق و افغانستان، در جنگ های مختلف شرکت داشته اند، همچنان از مزایان قانونی خود محروم هستند.

به گزارش ایرنا، ˈگلن برگمنˈ از وکلای مدافع کهنه سربازان آمریکایی در این رابطه اظهار داشت: مسئولان این وزارتخانه به دلیل تاخیر در رسیدگی به پرونده این کهنه سربازان که از سالها پیش در انتظار روشن شدن وضعیت خود بسر می برند، به پرونده های قدیمی تر رسیدگی می کنند که این مساله سبب شده شمار زیادی از کهنه سربازان جنگ عراق و افغانستان همچنان بلاتکلیف بمانند.

وی در گفت وگو باخبرنگاران با تاکید بر اینکه چنین تصمیمی بیش از 344 هزار تن از کهنه سربازان جدید جنگ های عراق و افغانستان را بلاتکلیف و محروم از حقوق خود کرده است، افزود: آنها با این کارشان، از این کهنه سربازان می دزدند و به دیگران می دهند.

برگمن با استناد به اظهارات ˈوالیندا وستˈ یکی از سخنگویان وزارت کهنه سربازان آمریکا مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده هر یک از این کهنه سربازان به طور میانگین 562 روز طول می کشد، گفته است عمر بسیاری از این افراد قبل از روشن شدن تکلیفشان به پایان می رسد.

این حقوقدان آمریکایی، مدارکی ارائه داده که نشان می دهد مسئولان بیمارستان های این کشور برای جلوگیری از جنجال های رسانه ها، در پرونده بسیاری از این افراد دستکاری کرده اند تا دوران انتظار آنها را کوتاهتر جلوه دهند.

به گفته وی، مسئولان مراکز درمانی این کشور از قبول درمان کهنه سربازان با این توجیه که خدمت در جنگ موجب بیماری آنها نشده است از معالجه آنها خودداری می کنند.

ˈاریک شینسکیˈ وزیر کهنه سربازان دولت اوباما هفته گذشته کاهش شمار پرونده شکایات این اشخاص را از 611 هزار تن به 344 هزار تن را پیشرفتی چشمگیر توصیف کرده و گفته است، به کار خود افتخار می کند.

براساس آرین آمارهای وزارت کهنه سربازان آمریکایی، در زمان حاضر نزدیک به 22 میلیون کهنه سرباز در آمریکا زندگی می کنند که 2 میلیون و 800 هزار تن از آنها بازماندگان جنگ های عراق و افغانستان هستند.

به موجب همین آمارها، 11.3 درصد از مجموع کهنه سربازان آمریکایی را زنان این کشور تشکیل می دهند.

اروپام 2253**1908 ** 2023
کد N305335