برای انتخاب نامزد مشترک

رهبران احزاب ملی گرا و اسلامگرای ترکیه با یکدیگر دیدار کردند

انتخابات

آنکارا - ایرنا - ˈدولت باغچه لیˈرهبر حزب مخالف ملی گرای ˈحرکت ملیˈ در راستای رایزنی های این حزب برای انتخاب نامزد مشترک احزاب مخالف برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری با ˈمصطفی کامالاکˈ رهبر حزب اسلامگرای سعادت ترکیه دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از رسانه های محلی ترکیه، باغچه لی در خصوص این دیدار به خبرنگاران گفت: جلسه سازنده و امیدوار کننده ای بود، در این دیدار در باره انتخاب نامزدی مشترک برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهورری گفت وگو کردیم .

رهبر دومین حزب بزرگ مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور، پیش از این با ˈ سلیمان دمیرل ˈ و ˈ احمد نجدت سزار ˈ روسای جمهوری پیشین این کشور در این باره دیدار و گفت وگو کرده بود.

وی پیش از این عنوان کرده بود که رییس جمهوری آینده ترکیه نباید به یک گروه و یا حزب خاص تعلق داشته باشد بلکه باید از حقوق تمامی مردم ترکیه دفاع کند.

باغچه لی گفت: پیشنهاد این حزب برای انتخاب نامزد مشترک با دیگر احزاب مخالف دولت آنکارا برای رقابت با نامزد حزب حاکم ˈعدالت و توسعه ˈ در انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه در راستای خواست و اراده ملی مردم این کشور نه به خاطر توافقات حزبی صورت می گیرد.

او افزود: رییس جمهوری در ترکیه نماد ˈاتحاد و همبستگیˈ است و او باید دارای تمامی ارزش ها باشد.

شورای عالی نظارت بر انتخابات ترکیه ، هشتم تیرماه سال جاری ( 29 ژوئن ) را زمان آغاز ثبت نام نامزدهای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده است.

ثبت نام نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تا دوازدهم تیر ماه ادامه خواهد داشت و در این انتخابات برای نخستین بار اتباع ترکیه در خارج از کشور نیز رای خواهند داد.

دور نخست انتخابات ریاست جمهوری 19 مرداد (10 اوت ) برگزار می شود و یک روز بعد نتایج اولین دور اعلام خواهد شد.

طبق قانون اساسی ترکیه در صورتی که نامزدی در دور نخست 50 درصد به اضافه یک رای را کسب نکند دو نامزدی که بیشترین رای را در دور نخست کسب کرده اند در دور دوم که 15 روز بعد از انتخابات دور اول برگزار خواهد شد به رقابت خواهند پرداخت.

خاورم 230 ** 1597
کد N305320