در یادداشتی در توئیتر مطرح شد؛

پیشنهاد حمید ابوطالبی برای مبارزه با افراطی‌گری

سیاست خارجی

به نوشته ابوطالبی در این توئیت این مرکز وظیفه دارد ابعاد تئوریک این مبارزه را نزد ادیان و اندیشه‌های مختلف شناسایی، تبیین و ترویج کند و برای اقدامات دیپلماتیک مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و اجرای قطعنامه پیشنهادی رئیس جمهوری برنامه ارائه و آن را پیگیری نماید.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در توئیتر پیشنهاد کرد یک "مرکز ملی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری" به دستور رئیس‌جمهوری تاسیس شود.

به گزارش ایلنا، حمید ابوطالبی که هفته گذشته پس از بازگشت از سفر چین در توئیتر نوشته بود ایران بعد از اجلاس سیکا رهبری مبارزه با تروریسم، خشونت و افراطی‌گری را به عهده خواهد گرفت، این بار در مطلب تازه خود در توئیتر پیشنهاد کرده است تا یک مرکز ملی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری به دستور رئیس جمهوری تاسیس شود.

ابوطالبی تاسیس این مرکز را گام نخست ایران در رهبری مبارزه با خشونت و افراطی‌گری در آسیا و جهان دانسته است.

سفیر و نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که به علت کارشکنی آمریکا در صدور ویزا از تصدی این کرسی بازمانده است در ادامه، وظایف این مرکز ملی برای مبارزه با خشونت و افراطی گری را تشریح کرده است.

به نوشته ابوطالبی در این توئیت این مرکز وظیفه دارد ابعاد تئوریک این مبارزه را نزد ادیان و اندیشه‌های مختلف شناسایی، تبیین و ترویج کند و برای اقدامات دیپلماتیک مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و اجرای قطعنامه پیشنهادی رئیس جمهوری برنامه ارائه و آن را پیگیری نماید.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری یکی دیگر از وظایف این مرکز را کمک به تشکیل سازمان‌های مردم نهاد برای مبارزه با خشونت و افراطی‌گری در آسیا و جهان و هدایت آنها برشمرده است.

حمید ابوطالبی همچنین نوشته است: این مرکز وظیفه دارد برای الهام‌بخش بودن ایران در مبارزه با خشونت، تروریسم، افراطی‌گری راهکار ارائه نماید.

کد N305286