لحظه به لحظه با انتخابات مصر/

پایان رای گیری در دومین روز/انتخابات فردا نیز ادامه می یابد

آفریقا و خاورمیانه

دومین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر در حالی ساعت 22 به وقت محلی در این کشور به پایان رسید که کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر، زمان رای گیری را تا فردا چهارشنبه نیز تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، دومین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر ساعت 22 امشب به وقت محلی به پایان رسید، اما با تصمیم جنجالی کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری، رای گیری فردا چهارشنبه نیز ادامه می یابد.