معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور پیشنهاد داد: تاسیس مرکز ملی مبارزه با خشونت و افراطی گری

حمید ابوطالبی

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در توئیتر پیشنهاد کرد یک "مرکز ملی مبارزه با خشونت و افراطی گری " به دستور رئیس جمهوری تاسیس شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین دکتر حمید ابوطالبی که هفته گذشته پس از بازگشت از سفر چین در توئیتر نوشته بود ایران بعد از اجلاس سیکا رهبری مبارزه با تروریسم، خشونت و افراطی گری را به عهده خواهد گرفت، این بار در مطلب تازه خود در توئیتر پیشنهاد کرده است تا یک مرکز ملی مبارزه با خشونت و افراطی گری به دستور رئیس جمهوری تاسیس شود.

ابوطالبی تاسیس این مرکز را گام نخست ایران در رهبری مبارزه با خشونت وافراطی گری در آسیا و جهان دانسته است.
سفیر و نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که به علت کارشکنی آمریکا در صدور ویزا از تصدی این کرسی بازمانده است در ادامه، وظایف این مرکز ملی برای مبارزه با خشونت و افراطی گری را تشریح کرده است.
به نوشته ابوطالبی در توئیتر این مرکز وظیفه دارد ابعاد تئوریک این مبارزه را نزد ادیان واندیشه های مختلف شناسایی ، تبیین وترویج کند و برای اقدامات دیپلماتیک مبارزه با خشونت و افراطی گری، و اجرای قطعنامه پیشنهادی رئیس جمهوری برنامه ارائه وآن را پیگیری نماید.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری یکی دیگر از وظایف این مرکز را کمک به تشکیل سازمان های مردم نهاد برای مبارزه با خشونت و افراطی گری در آسیا وجهان و هدایت آنها بر شمرده است.
حمید ابوطالبی همچنین نوشته است : این مرکز وظیفه دارد برای الهام بخش بودن ایران در مبارزه با خشونت ، تروریسم، و افراطی گری راهکار ارائه نماید.
پیشنهاد تاسیس این مرکز در راستای طرح جهان علیه خشونت و افراطی‌گری که رئیس جمهوری کشورمان در جریان سخنرانی مهرماه گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داده و با اجماع کامل اعضا به تصویب رسید مطرح می شود.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره مبارزه با خشونت و افراطی گری که یکی از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید محسوب می شود در سفر رئیس جمهوری به چین و در اجلاس سیکا نیز مورد تایید و تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت و به ثبت رسید.
حمید ابوطالبی پیشتر، ثبت این قطعنامه در اجلاس سیکا را مثبت ارزیابی کرده و نوشته بود سیکا با این کار گام بزرگی برای مبارزه عملی با تروریسم برداشته است.

4949

کد N305188