سازمان امنیت و همکاری اروپا صحت انتخابات اوکراین را تایید کرد

سازمان امنیت و همکاری اروپا

تهران-ایرنا- شبکه خبری یورونیوز از تایید و مشروع دانستن انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از سوی ناظران انتخاباتی ˈسازمان امنیت و همکاری اروپاˈ (OSCE) خبر داد.

به گزارش ایرنا، یورونیوز در این خصوص نوشت: ˈناظران ˈسازمان امنیت و همکاری اروپاˈ که برای نظارت بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در این کشور حضور داشته اند، تخلفاتی را عمدتا در مناطق شرقی این کشور گزارش کرده اند اما ارزیابی آنها حاکی از آن است که روی هم رفته، این انتخابات با شاخص های دمکراتیک این سازمان و قواعد و هنجارهای بین المللی سازگاری داشته است.ˈ

روزنامه ˈکیف پستˈ نیز به نقل از ناظران این سازمان از مشاهده برخی مشکلات در کمپین های انتخاباتی شهرهای ˈدونتسکˈ و ˈلوهانسکˈ و همچنین برخی مشکلات فنی در حوزه های رای گیری خبر داد که منجر به ایجاد صف های طولانی شد.

به طور کلی این سازمان بین المللی انتخابات اوکراین را مشروع اعلام کرده است.

سازمان امنیت و همکاری اروپا (Organization for Security and (Co-operation in Europe که به اختصار OSCE خوانده می شود، بزرگترین سازمان بین دولتی است که امنیت، کنترل تسلیحات، حقوق بشر و آزادی مطبوعات محور فعالیت های آن است. با اینکه این سازمان اروپایی است اما کشورهایی از آسیا، آمریکا و حوزه مدیترانه نیز در آن عضویت دارند.

رسانام**9330**1479
کد N304908