حمله کودتاچیان تایلند به مرکز سرخ جامگان

سرخ جامگان,کودتا

کوالالامپور - ایرنا – نظامیان تایلند که از روز پنجشنبه با انجام کودتا قدرت را در این کشور در دست گرفتند با هجوم به یک مرکز سرخ جامگان حامی تاکسین و یینگلوگ شیناواترا که دولت هایشان توسط کودتاگران طی دو دوره ساقط شد، حمله کردند.

به گزارش ایرنا، روزنامه بانکوک پست روز سه شنبه نوشت که هتل چیانگ مای که نظامیان به ان یورش بردند مرکزی برای سرخ جامگان حامی حزب فئو تای و خانواده شیناواترا بود.

هجوم نظامیان تایلند به این هتل پس از انجام حرکت های اعتراضی و تظاهرات بر علیه کودتا در در استان های شمالی تایلند انجام شد.

کودتاچیان تایلندی روز دوشنبه نیز به مخالفان عصبانی کودتا که در تجمعاتی اعتراض خود را نسبت به انجام حکومت نظامی اعلام کردند هشدار داد که این اعتراضات را تحمل نخواهد کرد.

نظامیان تایلند از واکنش سرخ جامگان این کشور که طرفدار حزب فئو تای و خانواده سرمایه دار شیناواترا هستند هراس دارند و بازداشت و نظارت گسترده بر این گروه را تشدید کرده اند.

نظامیانی که روز سه شنبه به هتل چیانگ مای هجوم بردند یک ایستگاه رادیویی را که در این هتل بود مورد جستجو قرار دادند و اسناد و چند دستگاه های الکترونیکی را با خود بردند.

ارتش تایلند طی روزهای گذشته ضمن تعطیلی برخی شبکه های رادیو تلویزیونی، تمام شبکه ها را ملزم به پخش برنامه های مدنظر دولت نظامی کردند و در خصوص پخش مطالب تحریک آمیز در شبکه های اجتماعی نیز هشدار داده اند.

200 نظامی تایلند روز شنبه نیز به آپارتمانی اجاره ای یورش بردند و 21 طرفدار سرخ جامگان را دستگیر کردند.

دولت نظامی اعلام کرد این افراد دو نارنجک و دو کپسول گاز با خود داشتند.

سرخ جامگان از اواسط فروردین ماه خود را برای مقابله با مخالفان دولت این کشور که از سوی حزب دموکرات حمایت می شدند، آماده می کرد و دولت نظامی احتمال می دهد این افراد ممکن است دست به اقداماتی بر علیه نظامیان بزنند.

آساق**1611
کد N304799