افخم:

انتخابات اوکراین گامی در جهت صلح و امنیت است

سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران امیدوار است، انتخاب رئیس جمهور جدید اوکراین موجب پایان بخشیدن به بحران سیاسی، استقرار آرامش و تفاهم ملی در این کشور گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری آرام انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را گامی مثبت در جهت استقرار صلح، ثبات و امنیت در این کشور ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا، مرضیه افخم افزود: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است، انتخاب رئیس جمهور جدید اوکراین موجب پایان بخشیدن به بحران سیاسی، استقرار آرامش و تفاهم ملی در این کشور گردد.

کد N304268