هندیها آغاز نخست وزیری مودی را جشن گرفتند

واحد مرکزی خبر نوشت:

مردم هند با خوشحالی آغاز نخست وزیری ناریندار مودی را جشن گرفتند.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، روز گذشته ناریندار مودی نخست وزیر جدید هند به صورت رسمی کارش را شروع کرد. با برگزاری مراسم تحلیف نخست وزیر جدید هند، مردم این کشور به آینده چشم دوخته اند و اینکه مودی برای آنها چه سرنوشتی را رقم خواهد زد.
وقتی مودی مسئولیت را در دست گرفت، مردم هند برای ابراز خوشحالی خود به خیابانها آمدند و با استفاده از ترقه و وسایل آتش بازی به ابراز خوشحالی پرداختند.
حزب مودی با پیروزی قاطع در انتخابات سراسری توانست به دو دوره حاکمیت حزب خاندان نهرو-گاندی پایان بدهد.
مودی که از یکی از اعضای طبقه پایین جامعه هند با نظام طبقاتی (کاست) است ، پدرش مغازه فروش چای داشت. حزب وی توانست برای اولین بار در بیست و پنج سال گذشته ، به صورت قاطع در انتخابات پیروز شود و اکثر کرسی های پارلمانی را به دست بیاورد. همین پیروزی قاطع سبب می شود مودی بتواند به اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده مبادرت کند که خواست اصلی مردم هند است.
مردم هند می گویند او می تواند همانند رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا، یا مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین انگلیس و دنگ ژیائوپینگ رئیس جمهور پیشین چین که مسیر اقتصادی متفاوتی برای کشورهایشان بوجود آورند، هند را در مسیر اقتصادی متفاوتی قرار بدهد.
یکی از شهروندان هندی گفت.. به نظرمن، مودی می تواند هند را در مسیر پیشرفت هدایت کند و این کشور را در کنار میراث فرهنگی و رود گنگ که برای هندی ها بسیار مقدس و نماد اصول اخلاقی این کشور است به سوی روشنی پیش ببرد. بی تردید، مودی برای احیای مجد و عظمت رود گنگ اقدامات مثبتی صورت خواهد داد. من بارها به ایالت گجرات سفر کرده و آثار اقدامات مودی را در مقام سروزیری در این ایالت مشاهده کرده ام. فکر می کنم مودی همین برنامه های توسعه ای را در کل کشور پیاده خواهد کرد.
دیگر شهروند هندی گفت.. کل کشور پیروز شده است. فقرا پیروز شده اند. با پیروزی مودی، مردم معمولی هند پیروز شده اند. کل کشور برای پیروزی مودی خوشحال است و شادی می کند. مردم برای ابراز خوشحالی خود نقل و شیرینی پخش می کنند.

5252

کد N304264