جان کری : امریکا اماده همکاری با رییس جمهوری جدیداوکراین است

اوکراین

نیویورک، ایرنا- جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را پیامی روشن از سوی مردم آن کشور دانست و گفت که آمریکا آماده همکاری با رییس جمهور جدید اوکراین و کمک به پیشبرد برنامه های وی خواهد بود.

به گزارش ایرنا وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه ای گفت که انتخابات ریاست جمهوی اوکراین این پیام را از سوی مردم آن کشور داشت که می خواهند در اوکراینی متحد، دمکراتیک و آرام که در نهادهای اروپایی ریشه داشته باشد، زندگی کنند.

جان کری افزود که آمریکا با رییس جمهوری منتخب اوکراین و از تلاش های وی برای استقلال و شکوفایی اوکراین پشتیبانی خواهد کرد.

پترو پوروشنکو، یک سرمایه دار اوکراینی متمایل به غرب روز گذشته در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین موفق شد با کسب اکثریت آرا در مرحله نخست به پیروزی برسد.

انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین با حضور یک هزار و 200 ناظر بین المللی برگزار شد.

اروپام 2251 **1908 ** 1917
کد N304219