امام جماعت صیدا:

سید حسن نصرالله مایه مباهات لبنانی هاست

آفریقا و خاورمیانه

امام جماعت صیدا با اشاره به سخنان روز گذشته دبیر کل حزب الله لبنان درباره حمایت ازلبنانی ها در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی مواضع سید حسن نصرالله را مایه مباهات مردم این کشور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، حسام العیلانی امام جماعت مسجد الغفران صیدا از سیاستمداران لبنانی خواست که به درستی سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله را در عید مقاومت و آزادی در بنت جبیل مورد بررسی قرار دهند و از واکنش های شتابزده پرهیز کنند.

وی افزود: سید حسن نصرالله در سخنان خود نقاط قوت لبنان در برابر رژیم صهیونیستی را برجسته کرد. این سخنرانی باعث شد که همه لبنانی ها به مقاومت خود افتخار کنند و به آن پایبند باشند. به ویژه ساکنان روستاهای مرزی همرز با فلسطین اشغالی هنگامی که سید حسن نصرالله اعلام کرد که مقاومت در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی به ساکنان مرزهای بین المللی ساکت نمی نشیند به آن افتخار کردند.