پیروزی حزب دمکرات ها درانتخابات اروپایی دولت ایتالیا را مستحکم کرد

دمکرات ها,ایتالیا

رم - ایرنا - پیروزی مطلق حزب چپ گرای میانه ˈدمکرات هاˈ به رهبری ˈمتئو رنتزیˈ نخست وزیر ایتالیا با کسب بیش از 40 درصد از آرا در انتخابات پارلمان اروپا، دولت این کشور را مستحکم کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، درحالی که نسیم ضد اروپایی و یورو درسایر کشورهای اروپایی وزیده شده است، در ایتالیا برعکس نیروهای دولتی موفق به کسب بیشترین آرا شدند. حزب دمکرات های ایتالیا در انتخابات پارلمان اروپا با کسب 40.81 درصد از کل آرا، بیش از 11 میلیون رای دریافت کرد و به یک پیروزی مطلق نسبت به سایر احزاب و رقبای سیاسی خود رسید که منجر به تثبیت دولت رنتزی شد.

رسانه های ایتالیایی نتیجه انتخابات پارلمان اروپا را برای حزب دمکرات ها تاریخی خوانده و اعلام کردند که چپ گرایان میانه تاکنون به چنین نتیجه ای نرسیده بودند.

نخست وزیر ایتالیا ضمن ابراز خرسندی از نتایج انتخابات و با تاکید بر اینکه دولت کنونی تا سال 2018 عمر می کند، اظهارکرد: دولت جایزه عملکرد مثبت خود را در انتخابات دریافت کرد. ما خواستار تغییر ایتالیا هستیم و در این راستا اصلاحات مورد نیاز را محقق خواهیم ساخت و دیگر بهانه ای وجود ندارد.

وی افزود : بدیهی است که در جناح اپوزیسیون کسب آراء در انتخابات ساده تر است. ولی زمانی که زمام امور اجرایی کشور را عهده دار می شوی، همواره باید بهایی را بابت بوروکراسی پرداخت کنی. ولی در مورد دولت ما بوروکراسی موفق به گرفتن این بها نشد.

این درحالی که جنبش 5 ستاره به رهبری ˈبپه گریلوˈ که اوپوزیسیون و مخالف اصلی دولت بشمار می رود با کسب 21.16 درصد از آرا فاصله زیادی از رقیب خود گرفت و نسبت به سال گذشته نیز آرا خود را از دست داد. حزب راست گرای میانه ˈزنده باد ایتالیاˈ به رهبری ˈسیلویو برلوسکونیˈ نیزبا کسب تنها 16.82 درصد از آرا درمکان سوم و حزب راستگرای افراطی ˈپیوند شمالˈ نیز با 6.16 درصد از آرا در مکان چهارم قرار گرفت.

بدین ترتیب حزب دمکرات ها پس از روی کار آمدن متئو رنتزی محبوبیت بیشتری کسب کرد و موفق به کسب این پیروزی تاریخی شد که برخلاف پیش بینی های مطبوعات و کارشناسان سیاسی است.

گفتنی است که انتخابات پارلمان اروپا همزمان با انتخابات محلی روز گذشته از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز و تا ساعت 23 ادامه داشت.

از 49 میلیون ایتالیایی واجد شرایط برای شرکت در این رای گیری بیش از 57 درصد شرکت کردند و رای خود را برای انتخاب 73 نماینده این کشور در پارلمان اروپا به بیش از 61 هزار صندوق اخذ رای ریختند.

ایتالیایی ها همچنین بیش از چهار هزار شهردار و شورای شهری و همچنین دو استاندار و شورای استانداری را انتخاب کردند.

گفتنی است که حزب دمکرات ها اولین حزب در داخل خانواده سوسیالیست های اروپا خواهد بود ومی تواند خطی مشی خود درراستای اتخاذ سیاست های مبتنی بر رشد و توسعه اقتصادی را در درون این خانواده به کرسی بنشاند.

این در حالیست که شمار نمایندگان حزب زنده باد ایتالیا دردرون خانواده ˈپوپولارهای ایتالیاییˈ بسیار محدود خواهد شد وجنبش پنج ستاره نیز که احتمالاً حدود بیست نماینده به پارلمان اروپا اعزام خواهد کرد وباید تصمیم بگیرد که در چه گروهی در پارلمان اروپا قرار خواهد گرفت و به کدامیک از نامزدان اروپایی برای احراز مقام ریاست کمیسیون رأی خواهد داد.

اروپام ** 2171**536
کد N304043