دادگاهی در ترکیه کم بازداشت 4 نظامی صهیونیست را صادر کرد

آمریکا اروپا

دادگاهی در ترکیه حکم بازداشت 4 فرمانده نظامی رژیم اسرائیل را به خاطر دست داشتن در کشتار کشتی مرمره صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، دادگاه هفتم استانبول حکم بازداشت 4 فرمانده نظامی رژیم اسرائیل را به اتهام دست داشتن در حمله کماندوهای این رژیم به کشتی مرمره در سال 2010 صادر کرد.

در این حکم از از پلیس اینترپل خواسته شده تا ژنرال گابی اشکنازی رئیس ستاد مشترک ارتش، آلفرد ماروم فرمانده سابق نیروی دریایی، آموس یادلینر فرمانده سابق اطلاعات ارتش و آویشای لوی فرمانده سابق اطلاعات نیروی هوایی ارتش رژیم اسرائیل را دستگیر نمایند.

این دادگاه اعلام کرده است دستور بازداشت این افراد بطور قانونی بعد از آن صادر شده است که علی رغم درخواست دادگستری ترکیه هیچ یک از این افراد یا وکلای آنها در دادگاه حاضر نشده اند.

وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام داشته است که کار دادگستری در جریان است و کارشناسان حقوقی در حال بررسی قانونی بودن این حکم هستند.

سفارت رژیم صهیونیستی در آنکارا هنوز واکنشی به این حکم نشان نداده است.