اخبار لحظه به لحظه انتخابات مصر/

نبیل العربی رای خود را به صندوق انداخت/درگیری طرفداران اخوان المسلمین در کرداسه