به رغم مخالفت های بین المللی؛

رژیم صهیونیستی 50 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس می سازد

کد N303883