سناتور استرالیایی با یک بمب وارد پارلمان شد

آسیا اقیانوسیه

یک سناتور استرالیایی برای نشان دادن ضعف امنیتی در پارلمان این کشور، با یک بمب دست ساز وارد جلسه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، اقدام یک سناتور استرالیایی در جلسه پارلمان این کشور شگفتی همکارانش را برانگیخت. وی در جریان جلسه با درآوردن یک بمب دست ساز از کیف خود گفت: این حاصل ضعف امنیتی است.  

"بیل هفرنان" اظهار داشت با این اقدام خود قصد داشته نشان دهد وضعیت امنیتی در ساختمان پارلمان استرالیا چقدر اسف بار است. این سناتور 71 ساله پیش از این بارها در مورد افزایش خطرات احتمالی به دلیل فقدان سیستم امنیتی در نهاد قانونگذاری استرالیا هشدار داده است.

این در حالی است که صدها نماینده پارلمان، سناتور و سیاستمدار استرالیای طی یک روند قضایی خواستار توقف اقدامات امنیتی از قبیل قرار گرفتن دستگاه های اسکن و فلز یاب در ورودی اماکن دولتی و پارلمان شده اند.