النهار مطرح کرد:

تغییر سیاستهای مسکو در انعقاد قراردادهای تجاری/ گرایش جدی به تقویت مناسبات با ایران و چین

ایران در جهان

یک روزنامه لبنانی در گزارشی اعلام کرد: تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه به علت بحران اوکراین باعث تغییر سیاستهای مسکو در زمینه انعقاد قراردادهای تجاری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی النهار در گزارشی اعلام کرد: تحریمهای اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه سیاستهای این کشور در موضوع انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی تغییر داده است. البته تحریمهای آمریکا و اروپا علیه روسیه تغییری در سیاست خارجی روسیه به ویژه در موضوع سوریه نداشته اما باعث تغییر گرایشهای اقتصادی مسکو در ارتباط با دیگر کشورها شده است.

در این گزارش آمده است: هم اکنون روسیه به چین به عنوان یک شریک جدید اقتصادی نگاه می کند. از طرفی مقامات پکن نیز تلاش دارند با برقراری روابط اقتصادی با روسیه در رقابت با کشورهای نظیر ژاپن در شرق آسیا جایگاه برتر را داشته باشند.

البته به نظر می رسد در رقابت قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان برای انعقاد قراردادهای تجاری با چین، روسیه برنده اصلی باشد. همچنین به هر اندازه که تنشهای روسیه با کشورهای غربی افزایش یابد، تمایل مسکو برای برقراری روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی و شرق اروپا بیشتر خواهد شد.

البته در بطن تنشهای جدید روسیه با غربیها، روسیه تنها به چین نگاه نمی کند بلکه در تلاش برای بازسازی روابط دوستانه و قدیمی با مصر، عراق، کوبا و ایران است. در همین راستا برخی منابع از قرارداد تجاری 20 میلیارد دلاری ایران و روسیه برای تبادل نفت در برابر کالا خبر می دهند  که کمک بسزایی به مسکو و  تهران در مواجهه با تحریمهای غرب خواهد کرد.