فوری/

سفیر سوریه از اردن اخراج شد

آفریقا و خاورمیانه

خبرگزاری فرانسه لحظاتی پیش در خبری فوری از اخراج سفیر سوریه از اردن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد: مقامات اردنی سفیر سوریه را از امان اخراج کرده اند.

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر و علت اصلی تصمیم مقامات اردنی در این باره منتشر نشده است.