یانوکوویچ: مشروعیت انتخابات اوکراین مستلزم مشارکت همه مناطق در تصمیم گیری هاست

کد N303531