تصاویری که علیه اردوغان در آلمان منتشر شد

در راهپیمایی اعتراضی علویان ترک مقیم کلن به سیاست های اردوغان علیه معترضان تصاویری از نخست وزیر ترکیه منتشر شده بود که آلمان را وادار به تحقیق راجع به این عکسها کرد.

تصاویری که علیه اردوغان در آلمان منتشر شددر راهپیمایی اعتراضی علویان ترک مقیم کلن به سیاست های اردوغان علیه معترضان تصاویری از نخست وزیر ترکیه منتشر شده بود که آلمان را وادار به تحقیق راجع به این عکسها کرد.

 

 

 

منبع: راشاتودی

52261

کد N303280