شیناواترا در حصر خانگی به سر می برد

آسیا اقیانوسیه

رسانه های غربی از حصر خانگی نخست وزیر سابق تایلند خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال با اشاره به آزادی نخست وزیر سابق تایلند از زندان ارتش آزاد پس از گذراندن دو روز در زندان گزارش داد که "یینگلاک شیناواترا" در حصر خانگی به سر می برد.

رویترز نیز با اشاره به دریافت حکم سلطنتی برای ریاست حکومت نظامی از سوی فرمانده ارتش تایلند در عین حال گزارش داد که زمان دقیق برای برگزاری انتخابات اعلام نشده است.