افزایش میزان مشارکت مردمی در انتخابات پارلمان اروپا

آمریکا اروپا

یک رسانه غربی از افزایش میزان مشارکت مردمی در انتخابات پارلمان اروپا در مقایسه با انتخابات سال 2009 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکای‌ نیوز در گزارشی با استناد به گزارش وب سایت پارلمان اروپا میزان مشارکت مردمی واجدین شرایط کشورهای عضو در انتخابات این پارلمان را 43.11 درصد اعلام کرد، این درحالیست که میزان مشارکت مردم 28 کشور عضو پارلمان اروپا در انتخابات سال 2009، 43 درصد بود.

نتایج انتخابات پارلمانی اروپا حکایت از پیروزی احزاب محافظه‌ کار و کسب اکثریت کرسی‌ های پارلمان از سوی احزاب راستگرا و منتقد اتحادیه اروپا دارد.

چهارمین و آخرین روز از مهلت برگزاری انتخابات پارلمان اروپا روز یکشنبه برگزار شد و بر اساس گزارش اولیه پارلمان اروپا، احزاب راست میانه 211 کرسی از مجموع 751 کرسی‌ پارلمان اروپا را از آن خود کردند که به نسبت جمعیت 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم شده و آرای اخذ شده بر زندگی 500 میلیون شهروند اتحادیه اروپا تاثیر می گذارد.