توضیحات مجمع تشخیص درباره طرح رسیدگی به اموال مسئولان

سایر حوزه ها

مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه ای تاکید کرد: لیست منتشر شده در ماده یک طرح رسیدگی به اموال مسئولان که در خبر جلسه هفته قبل اعلام شد، محدود به موارد ذکر شده نبوده و حدود نیمی از موارد است و همانگونه که در پایان خبر مجمع نیز اعلام شد، ادامه بررسی این طرح در جلسه یا جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد که متعاقباً اخبار مصوبات جدید جلسه، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

به گزارش  خبرگزاری مهر، در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 93/3/3، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح شد که مواردی از مصوبات این جلسه در قالب خبر به اطلاع عموم رسید.

بر این اساس قابل توضیح است که لیست اعلام شده در ماده (یک) این طرح شامل (19) بند که در خبر جلسه اعلام شد، محدود به موارد ذکر شده نبوده و حدود نیمی از موارد است و همانگونه که در پایان خبر مجمع نیز اعلام شد، ادامه بررسی این طرح در جلسه یا جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد که متعاقباً اخبار مصوبات جدید جلسه، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

پیش از این درجلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن  به تصویب رسیده بود، پیگیری شد و فهرست مقامات کشور که ملزم به اعلام دارایی شدند، مشخص شد.

ماده 1ـ مقامات و مسوولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.

1. رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران

2.نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

3.مقامات منصوب از سوی رهبری

4.اعضای شورای نگهبان

5.نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونان و مدیران کل رییس مجلس

6.معاونان رییس قوه قضاییه و رؤسای سازمان ها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان

7.دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی

8.روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و مشاوران سران سه قوه

9.دستیار ارشد رییس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

10.دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

11.رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور

12.رییس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

13.روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

14.مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق

15.رییس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس

16.رییس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

17.استانداران و معاونان آنان، شهرداران و اعضای شورای شهر شهرها

18.سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسوولین حفاظت منافع، رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

19.نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی