آلمان هزینه های نظامی خود را افزایش نمی دهد

آمریکا اروپا

وزیر دفاع آلمان با رد افزایش هزینه های نظامی کشورش به اعضاء ناتو در این خصوص هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولفگانگ شوییله وزیر دفاع آلمان درباره احتمال افزایش هزینه های نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به خاطر بحران اوکراین هشدار داد.

وی تصریح کرد که کشورش در پی بحران اوکراین اقدام به افزایش بودجه نظامی خود نخواهد کرد.

وزیر دفاع آلمان گفت هزینه های نظامی کشورها باید 2 درصد تولید ناخالص ملی باشد و در خصوص بررسی افزایش این میزان توسط کشورهای عضو ناتو هشدار داد.

در پی بحران اوکراین و رویایی غرب و آمریکا با روسیه برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا خواستار افزایش بودجه های نظامی کشورهای اروپایی شده بودند.