حاشیه انتخابات ریاست جمهوری مصر/

السیسی در حوزه اخذ رای اسکندریه متولد شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری اعلام کردند: یک زن مصری که امروز در یکی از حوزه های اخذ رای اسکندریه به علت درد شدید مجبور به وضع حمل شده بود، نام فرزند خود را السیسی گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مصری الیوم السابع، یک زن مصری که امروز در یکی از مراکز  اخذ رای در شهر اسکندریه حضور داشته به علت درد شدید مجبور به وضع حمل شده است.

بنابراین گزارش، این زن پس از منتقل شدن به بیمارستان "الشاطبی" اسکندریه تاکید کرده که نام فرزندش را به علت علاقه شدید به "عبدالفتاح السیسی" به نام السیسی انتخاب کرده است.

از دیگر حاشیه های انتخاباتی می توان به پوشش جالب یک زن مصری در نزدیکی میدان رابعه العدویه اشاره کرد که با پوشیدن پرچم مصر خوشحالی خود را از برگزاری انتخابات نشان داده است.

وی در گفتگو با خبرنگار الیوم السابع اعلام کرده که امروز بسیار خوشحال است و به نفع السیسی رای خواهد داد.