تذکر یک نماینده درباره عدم پرداخت 2 هزار میلیارد تومان برای افراد جویای کار و حق بیمه بیکاران

مجلس

یک نماینده مجلس درباره عدم پرداخت 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای افراد جویای کار و پرداخت حق بیمه بیکاران از سوی دولت تذکر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در تذکر شفاهی گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها مجلس 2 هزار میلیارد تومان در بودجه 93 اعتبار برای افراد جویای کار و پرداخت حق بیمه افرادی که سالهاست نتوانستند کاری پیدا کنند و دولت موظف است برای آنها شغل فراهم کند، در نظر گرفته شد.

وی افزود: سهم بهداشت، در هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است، سهم تولید در حال پیگیری برای پرداخت است و یارانه نقدی هم داده می شود اما از این 2 هزار میلیارد تومان خبری نیست.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت فقط حق 10 درصد جابه جایی را دارد، ادامه داد: این رقم در اختیار وزارت تعاون قرار نگرفته و دولت هم برنامه ای برای این موضوع اعلام نکرده است.

عبدی گفت: آقای روحانی قول داده بر مبنای قانون عمل کند همان طور که تاکنون هم چنین بوده است. درخواست ما این است که این 2 هزار میلیارد تومان برای افراد بیکار جویای کار را در اولویت قرار دهند.