مجلس با یک فوریت طرح تفکیک جلسات تقنینی و نظارتی مجلس مخالفت کرد

مجلس

مجلس شورای اسلامی، با یک فوریت طرح اصلاح ماده 103 آیین نامه داخلی مجلس که به موضوع تغییر رویه بررسی طرح ها و قوانین در مجلس اذعان دارد با 99 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح ماده 103 آیین نامه داخلی مجلس که به موضوع تغییر رویه بررسی طرح ها و قوانین در مجلس اذعان دارد مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 خرداد) مجلس شورای اسلامی، با یک فوریت طرح اصلاح ماده 103 آیین نامه داخلی مجلس که به موضوع تغییر رویه بررسی طرح ها و قوانین در مجلس اذعان دارد با 99 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

گفتنی است در ماده واحده این طرح آمده است ایام تشکیل جلسات مجلس به تفکیک تقنینی و نظارتی با پیشنهاد کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد از این رو مقدمات تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین نامه و حفظ نظم جلسه طبق این آیین نامه به عهده رئیس مجلس است و هیأت رئیسه موظف است ترتیبی اتخاذ کند که طرح جامع نظارتی مجلس را با مسئولیت معاونت نظارت مجلس و همکاری مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و معاونت قوانین حداکثر تا 6 ماه بعد از تصویب این قانون تهیه و جهت طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کند.

کد N303039