مخالفت مجلس با یک فوریت طرح واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی صدا و سیما

مجلس

براساس تبصره یک بند ج ماده 3 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی سازمان صدا و سیما به فدراسیون ها و باشگاه های فرهنگی ورزشی با نظر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان مجاز است

مایندگان مجلس با یک فوریت طرح واگذاری شبکه های ورزشی صدا و سیما مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 خرداد) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی یک فوریت طرح واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی صدا و سیما با یک فوریت آن با 55 رأی موافق، 91 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر مخالفت کردند.

در ماده واحده طرح مذکور آمده بود:

براساس تبصره یک بند ج ماده 3 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی سازمان صدا و سیما به فدراسیون ها و باشگاه های فرهنگی ورزشی با نظر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان مجاز است.

کد N303032