لحظه به لحظه با انتخابات مصر/

اظهارات عدلی منصور و حمدین صباحی در لحظه رای دادن

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهور موقت مصر و حمدین صباحی یکی از دو نامزد انتخابات با حضور در پای صندوقهای رأی از مردم این کشور خواستند که در انتخابات مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "عدلی منصور"  رئیس جمهور موقت مصر پیش از انداختن رأی خود به داخل صندوق از همه مردم مصر خواست که به پای صندوقهای رأی گیری بیایند و در انتخابات ریاست جمهوری مصر مشارکت کنند.

وی اظهار داشت: کشور امروز به همبستگی و تلاشهای همه مردم احتیاج دارد.

"حمدین صباحی" یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز هنگام شرکت در انتخابات در منطقه العجوزه از حضور گسترده مردم مصر از صبح زود در پای صندوقهای رأی قدردانی و اعلام کرد که روند انتخابات طبق خواست مردم پیش می رود.

وی همچنین برخی رسانه ها را به عدم پایبندی به اصل بی طرفی و اقدامات مغرضانه متهم کرد. وزیر دادگستری مصر نیز با حضور در یک حوزه انتخاباتی اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری به همه دنیا ثابت می کند که مصر در مسیر تحقق دموکراسی قرار گرفته است