با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تصویب لایحه عضویت دولت ایران در اتحادیه بیمه‌گران

مجلس

براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شد در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد

با نظر موافق نمایندگان مجلس لایحه عضویت دولت در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی تصویب شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه عضویت دولت در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی را با 138 رأی موافق و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر تصویب کردند.

براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شد در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

همچنین براساس تبصره این ماده واحده رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده 11 این اساسنامه الزامی است.

کد N302985